Hibe Programları


GİRİŞİMCİLERE VERİLEN DESTEKLER

100.000TL Girişimcilik Hibesi. Bunun 30.000 TL si geri ödemesiz, 70.000 TL si faizsiz kredi şeklinde.Sermayesi olmayan girişimcilere sermaye desteği. TGDeF  fonundan ödenir.Faizsiz kredi şeklinde. 175.000 TL Girişimcilik Desteği. Üniversite mezunlarına verilir. Yeni Girişimcilere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti

KOBİLERE DESTEK VERENLER

Başlangıç Sermayesi, Belgelendirme Desteği, Bina tadilatı, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Eşleştirme Desteği, Yönetim, İşletme Giderleri Desteği, İşletme Kuruluş Desteği, Kira Desteği, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis donanım, küçük tadilat, KOSGEB Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet, Mobilya Donanım, Nitelikli eleman İstihdam Desteği, Personel Gideri Desteği, Proje Danışmanlık Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Sabit Yatırım Desteği, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği.

Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, Test Analiz ve Kalibrasyon, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurtdışı Kongre\Konferans\Fuar Destekleri.

Alet, malzeme ve sarf giderleri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, Personel giderleri (Projede yer alan tüm personeller 18 aya kadar), Seyahat giderleri.

Teçhizat, Türk patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri , Yayın alım giderleri, Yazılım, Yeminli mali müşavir giderleri, Yurtiçi ve Yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

YURTDIŞI KOBİ DESTEKLERİ

Araba kiralama giderleri, Ar-Ge ve Patent destekleri , defile, Kokteyl, Show organizasyonları, Demirbaş destekleri, Eğitim destekleri, Fuar destekleri, İş ile ilgili numune masraflarının %70′i Kalite belgelendirme destekleri, Kira destekleri , Marka tescil destekleri, Pazar araştırma destekleri, Pazar araştırma gezisi masrafları, Promosyon ve eşantiyon giderleri, Reklam panoları, Reklam ve Tanıtım destekleri, Seminer ve konferans, Sponsorluklar, Tercüman ve döküman masrafları, TV ve dergi reklamları, Ulaşım ve Otel giderleri, vb. firma giderlerine destek verilmektedir.Web sitesi  web reklamları, tanıtım cd’si, Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLERİ

                                  HAYVAN BAŞI ÖDEME                                                                              BİRİM DESTEK

Sütçü ve Kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır                                      225TL\BAŞ

Etçi ırklar anaç ırklar                                                                                                                    350TL\BAŞ

Anaç manda                                                                                                                                350TL\BAŞ

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı                                                                    75TL\BAŞ

Döl Kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave                                35TL\BAŞ

 

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave 75TL\BAŞ

Koyun keçi                                                                                                                                   20TL\BAŞ

Tiflik                                                                                                                                             17TL\BAŞ

                         SÜT PİRİMİ

Tohum                                                                                                                                         30TL\BAŞ

1.Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer                                                                                       20TL\kg

                        ARICILIK

Arılı kovan                                                                                                                                   8TL\Adet

Bombus arısı                                                                                                                               60TL\Koloni

                        SU ÜRÜNLERİ

Alabalık                                                                                                                                        0,65TL\Kg

Çipura-levrek                                                                                                                               0,85TL\Kg

Yeni türler                                                                                                                                    1TL\Kg

                        SU ÜRÜNLERİ

Gemi boyu (m) 10-20                                                                                                                   10.000(TL\m)

Gemi boyu (m) 21-30                                                                                                                   15.000(TL\m)

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri                                                                                                           20.000(TL\m)

                        YEM BİTKİLERİ

Yonca(sulu)                                                                                                                                  50TL\dekar\yıl

Yonca(kuru)                                                                                                                                 30TL\dekar\yıl

Korunga                                                                                                                                       40TL\dekar

Tek yıllıklar                                                                                                                                   35TL\dekar

Silajlık tek yıllıklar                                                                                                                         50TL\dekar

Silajlık mısır (sulu)                                                                                                                        75 TL\dekar

Silajlık mısır (kuru)                                                                                                                        45TL\dekar

Yapay çayır-mera                                                                                                                         100TL\dekar

                AŞI DESTEĞİ

Şap Aşısı (Büyükbaş)                                                                                                                    0,75TL\Baş

Şap Aşısı (Küçükbaş)                                                                                                                    0,50TL\Baş

Brucellosis (Büyükbaş)                                                                                                                  1,50TL\Baş

Brucellosis (Küçükbaş)                                                                                                                   0.50TL\Baş

              HAYVAN GEN KAYNAKLARI

Büyükbaş koruma                                                                                                                           470TL\Baş

Küçükbaş koruma                                                                                                                           75TL\Baş

Arı koruma                                                                                                                                       40TL\Baş

Halk Elinde Manda Islahı                                                                                                                  650TL\Baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan                                              Anaç                                                   35TL\Baş

Islahı Elit Sürü                                                                         Yavru                                                50TL\Baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan                                              Anaç                                                   35TL\Baş

Islahı Taban Sürü                                                                   Yavru                                                 20TL\Baş

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği                                                                                       100TL\Baş

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ

SIRA NO                DESTEĞE KONU ÜRÜNLER                                                           DESTEK MİKTARI

1                             Organik Tarım (Meyve, sebze)                                                                          50TL\Dekar

2                             Organik Tarım (Tarla Bitkileri)                                                                            10TL\Dekar

3                             Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)                                            150TL\Baş                                                                          

 4                            Organik Tarım (Buzağı)                                                                                    50TL\Baş       

 5                            Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)                                                                   10TL\Baş

 6                            Organik Tarım (Arılı kovan)                                                                              5TL\Baş

 7                            Organik Tarım (Alabalık)                                                                                  0,35TL\Baş

 8                            Organik Tarım (Çipura-levrek)                                                                        0,45TL\Baş

9                             İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)                                                           25TL\Dekar

10                           İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)                                                                   100TL\Dekar

MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ

SIRA NO        DESTEĞE KONU ÜRÜNLER                 MAZOT DESTEKLEME TUTARI     GÜBRE DESTEKLEME

                                                                                      (TL\ TUTAR)                                    TUTARI(TL\DEKAR)

1 Peyzaj ve süs bitkileri, Özel Çayır, Mera                            2,9                                                   4

ve Orman emvali

2 Hububat, Yem bit, Baklagiller, Yumru                                4,3                                                  5,5

bit, Sebze , Meyve

3 Yağlı Tohumlu bitkiler Endüstri Bitkileri                              7                                                       7

4 Toprak Analiz Desteği(2013 ÇKS)Kayıtlı Üreticileri                                                                    2,5

 

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri

SIRA NO        Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği                                              Birime Destek(TL\da)

1                    Buğday                                                                                                             7,5

2                    Arpa, Tritikale, Yulaf , Çavdar                                                                            6

3                    Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca                                                                                    8

4                    Nohut, Kuru Fasülye, Mercimek                                                                        10

5                    Susam, Kanola, Aspir                                                                                         4

6                    Patates                                                                                                              40

7                    Soya                                                                                                                  20

8                    Korunga, Fiğ                                                                                                       5

 

SIRA NO       Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve  Standart Fidan Standart          Sertifikalı

                      Kullanımı Desteği                                                                   (TL\da)             (TL\da)

1 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi                                                    150                   350

2 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi                                             130                   300

3 Bağ ve diğer meyve fidan ile bahçe tesisi                                                   100                   230

4 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi                                                       50                     100

5 Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme                                   -                       250

6 Virüsten ari fidanlara ilave olarak                                                                50                    100

7 Sertifikalı çilek fidesi desteği                                                                         -                      300

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği                                               Birim Desteği(TL\Kg)

Buğday                                                                                                          0,10

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates                                                           0,08

Çeltik                                                                                                             0,25

Nohut, Kuru Korunga, Fiğ                                                                              0,50

Soya                                                                                                              0,35

Kanola                                                                                                          1,20

Susam                                                                                                          0,60

Yonca                                                                                                           1,50

Yer Fıstığı                                                                                                     0,80

Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteme Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri

SIRA NO        DESTEK KONUSU                                                                 DESTEK MİKTARI

1                    Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği                                        375

                                                                                                                       (TL\İşletme)

2                     Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin                                 600

                        Desteklenmesi                                                                    (TL\İşletme)

3   Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi                                      110

                                                                                                                      (TL\Dekar)

Araştırma Geliştirme Projeleri

4  Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerinin geliştirilmesi  ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma- geliştirme (ARGE) projelerine, 2013-2016 cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

iletişim formu doldurup tarafımıza gönderiniz, biz sizi arayalım.

Başvur